Vířivka – Provozní řád

Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu v prostorách s veřejným vířivým bazénkem –
Tento řád musí být dodržován všemi návštěvníky v době provozu.
Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržení pořádku.

Článek I

Vstup do prostoru s vířivým bazénkem a do bazénku

 • omezuje denní provozní rozvrh zveřejněný u vchodu do místnosti
 • určuje každému návštěvníkovi podrobit se ustanovením tohoto řádu
 • dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let
 • kapacita bazénku je stanovena dispozicemi výrobce, tedy maximálně 4–5 osob najednou a 30 osob denně

Článek II

Vyloučení z návštěvy zařízení – vířivého bazénku

 • návštěva bazénku s teplotou vody 38 stupňů se nedoporučuje osobám se srdečními problémy a s problémy s krevním tlakem, tyto osoby vstupují do bazénku na vlastní nebezpečí a v přítomnosti jiných osob
 • do prostor s bazénkem nemají přístup a z používání bazénku jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, rovněž osoby nečisté a pod vlivem alkoholu
 • vstup do bazénku může být také odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek a bezpečnost a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

Článek III

 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto řádu a řídit se pokyny obsluhy zařízení
 • návštěvníci bazénku používají při koupání své vlastní čisté plavky, vstup ve spodním prádle a jiném oděvu je zakázán.
 • každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénku osprchovat čistou vodou
 • všichni návštěvníci jsou povinni se v okolí bazénku pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli a nezranili sebe nebo jiné návštěvníky
 • při úrazech, poranění, nevolnosti a pro poskytování první pomoci je nutné přivolat obsluhu, která případně zajistí lékařskou pomoc

Článek IV

V okolí bazénku a v bazénku je zakázáno

 • skákat do bazénku
 • vzájemně se potápět, úmyslně stříkat vodu na druhé osoby a srážet druhé osoby do bazénku
 • vstupovat do vody bez předchozího umytí ve sprchách, plivat do vody a na okolí, vyplachovat si ústa a nos, močit do vody, používat při koupání mýdla, krémy, šampony, pěny do koupele a vůbec jakékoliv přípravky, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky
 • kouřit v průběhu koupele
 • brát s sebou do bazénku skleněné věci, jehly, žiletky a jiné ostré předměty
 • vodit s sebou psy a jiná zvířata
 • přinášet hořlaviny a nebezpečné látky do blízkosti vody
 • svévolně manipulovat s rozvody, ovládáním a zařízením bazénku nebo jinak poškozovat bazének a jeho zařízení

Článek V

Všeobecná ustanovení

 • stížnosti týkající se provozu, obsluhy nebo stavu zařízení budou směřovány na správce objektu, kterým je:
 • tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a obsluhu bazénku

Vypracovala: Lenka Holá (Canadiana-Whirlpools, spol. s r.o.)

Užijte si vířivku během svého pobytu. Kompletní nabídka pobytů je uveřejněna zde.

Úvod   |    Ceník   |    Roubenky   |    Fotogalerie   |    Volné termíny
Novinky   |    Zajímavá místa   |    Kontakt   |    Zajímavé odkazy   |    Ubytování Jeseníky
Mapa stránek   |    Provozní instrukce   |    Partneři   |    Ubytování v Beskydech